.

(GLO)- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Chư Pưh vừa tổ chức “Lễ đón nhận xã Ia Blứ đạt chuẩn NTM và kỷ niệm 10 năm thành lập xã 2006-2016”.

  Hồ tiêu là cây trồng chủ lực của địa phương. Ảnh: Nguyễn Diệp
Hồ tiêu là cây trồng chủ lực của địa phương. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tổng hợp từ UBND xã Ia Blứ, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, xã đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện. Nhờ đó, tổng kinh phí huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng Chương trình đạt 54.826.000.000 đồng. Trong đó, vốn trực tiếp từ Chương trình trên 2,2 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 1.453 ngày công lao động và hiến 2.200 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình khác…

Đến nay xã Ia Blứ đã đạt 19/19 tiêu chí NTM, được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Đây là xã thứ 2 trên địa bàn huyện Chư Pưh đạt chuẩn NTM.

Nhân dịp này UBND xã Ia Blứ đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập xã (2006-2016) với nhiều kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội giúp đời sống người dân ngày một nâng cao, vươn lên làm giàu trên mảnh đất Ia Blứ.

Nguyễn Diệp

.