.

Trên 486 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại huyện Mang Yang

Thứ Bảy, 09/04/2016, 06:56 [GMT+7]
.

(GLO)- Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mang Yang là trên 486 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp là gần 10 tỷ đồng.
 

Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Mang Yang từng bước thay đổi. Kết quả, cuối năm 2015, huyện có 2 xã Ayun và Đak Yă triển khai xây dựng điểm đạt 12 tiêu chí. Đặc biệt, xã Đak Djrăng tuy không phải là xã điểm về xây dựng nông thôn mới nhưng đã đạt 13 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2016 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2017 có 2 xã và đến năm 2020 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đinh Yến

.