.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thứ Sáu, 29/04/2016, 11:08 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2016.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, không phải là sản phẩm sao chép. Việc sản xuất sản phẩm này không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm theo 4 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia), đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Mỗi cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn.

Lương Thanh

.