.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 23/03/2016, 17:31 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 769/UBND-NL. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT), UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển các công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới.
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Chú trọng việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh-sạch-đẹp. Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, giữ vững an ninh, trật tự xã hội và quốc phòng trên địa bàn nông thôn. Phấn đấu trong năm 2016 có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 11,6 tiêu chí/xã, có 30 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, trong năm 2016 không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo việc thực hiện không nóng vội, tránh chạy theo thành tích, tuyệt đối không được huy động quá sức dân; kết hợp hài hòa giữa ưu tiên chỉ đạo điểm và đẩy mạnh triển khai chương trình trên diện rộng.   Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp và tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình.

Thanh Nhật

.