.

Thời gian qua, theo báo cáo của Tổng cục lâm nghiệp, tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, khai thác, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật còn diễn ra phức tạp, đặc biệt là các hành vi chặt phá rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép gây hậu quả nghiêm trọng ở một số địa phương.
 

 

Để ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Chỉ thị 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) duy trì hoạt động, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thường trực tại hiện trường, hỗ trợ chủ rừng tăng cường kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, các chủ rừng, cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra phá rừng, cháy rừng; rà soát, kiểm kê thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị chặt phá, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, hoặc chuyển mục đích sử dụng trái quy định của pháp luật để phục hồi rừng, đặc biệt tại các công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp.

Các địa phương cũng cần khẩn trương thực hiện việc tổ chức sắp xếp, đổi mới Công ty lâm nghiệp trên địa bàn theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Theo Chinhphu.vn

.