.

MHB-Chi nhánh tỉnh Gia Lai

Giải ngân 90 tỷ đồng cho dự án tài chính nông thôn

Thứ Ba, 29/07/2014, 15:11 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB)-Chi nhánh Gia Lai thời gian qua đã giải ngân 90 tỷ đồng cho dự án tài chính nông thôn phục vụ 646 khoản vay, góp phần tạo việc làm cho gần 3.230 lao động.
 

Khi tham gia dự án tài chính nông thôn vay vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ, MHB nhận được danh hiệu “Đơn vị quản lý danh mục tiểu dự án tốt nhất”. Với hạn mức xoay vòng liên tục, MHB đã giải ngân gần 1.200 tỷ đồng phục vụ cho 7.000 khoản vay, góp phần tạo việc làm cho gần 14.000 lao động chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đak Lak, Lâm Đồng, trong đó có Gia Lai.

Tú Uyên

.