.

Ngày 3-12, Bến xe miền Đông công bố kế hoạch bán vé xe Tết Quý Tỵ 2013. Theo đó, thời gian phục vụ Tết  20 ngày (10 ngày trước  và 10 ngày sau Tết) kể từ 1-12 Âm lịch, Bến sẽ bán trước vé.
 

Để bù lỗ cho chiều xe chạy rỗng quay đầu, giá vé sẽ tăng từ 20-60% so với ngày thường. Cụ thể:   Các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc: phụ thu 20% từ ngày 15-12 đến hết ngày 18-12 âm lịch và mùng 1 đến hết mùng 3 Tết; phụ thu 40% từ ngày 19-12 đến hết ngày 22-12 Âm lịch; phụ thu 60% từ ngày 23-12 đến hết ngày 29-12 Âm lịch.

Các tuyến từ Ninh Thuận ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum:  Phụ thu 40% từ ngày 20-12 đến hết ngày 22-12 Âm lịch; phụ thu 60% từ ngày 23-12 đến hết ngày 29-12 Âm lịch; phụ thu 20% từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết.

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng:  Phụ thu 60% từ ngày 23-12 đến hết ngày 29-12 Âm lịch; phụ thu 20% từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết.

Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Phụ thu 40% từ ngày 25-12 đến hết mùng 6 Tết. Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai: Phụ thu 40% từ ngày 26-12 đến hết mùng 3 Tết. Các tuyến Miền Tây: Phụ thu 40% từ ngày 26-12 Âm lịch đến hết mùng 2 Tết.

Theo sggp

.