.
Trước tình hình bệnh lở mồm long móng đang xuất hiện rải rác trên đàn trâu, bò tại các địa phương trong tỉnh, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa cấp 284 ngàn liều vắc xin gồm các tuýp O, A, ASIA1 và trên 35 ngàn liều tuýp O để tiêm phòng đợt II bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc.
 
Toàn bộ số vắc xin này được xuất ra từ chương trình mục tiêu quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2006-2010. Vì hiện nay phần lớn đàn gia súc trên địa bàn Gia Lai đã hết hạn miễn dịch vắc xin tiêm phòng từ đợt I-2010, nguy cơ bùng phát bệnh trở lại là rất lớn.
 
Dự kiến, công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt II sẽ bắt đầu từ đầu tháng 11 đến tháng 12-2010.
 
Nguyễn Diệp