.
Ảnh: Hoàng Ngọc
Ảnh: Hoàng Ngọc
Sáng 27-10, tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai), Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Nông trường Cao su Thanh niên Ia Mơr và công tác trồng mới cao su tại dự án Ia Mơr năm 2010.
 
Dự án Ia Mơr nằm trên địa bàn xã Ia Mơr với tổng diện tích quy hoạch trồng cao su là 3.000 ha; dự kiến trồng trong ba năm (2010 đến 2012). Kế hoạch trồng mới trong năm 2010 của Công ty là 500 ha. Tính đến thời điểm này, Công ty đã trồng mới được 460 ha, đạt 91,92%, tỷ lệ sống đạt 97%, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ.
 
Nông trường Cao su Thanh niên Ia Mơr do ông Nguyễn Thế Sỹ làm Giám đốc.
 
Hoàng Ngọc