.
Sáng 18-10, tại TP. Pleiku, Gia Lai đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên. Trụ sở của Cục này đặt tại TP. Pleiku.
 
Chức năng, nhiệm vụ của Cục là dự trữ hàng hóa, sử dụng quỹ dự trữ nhà nước khi có chỉ đạo từ cấp trên nhằm bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô.
 
Cục còn thực hiện nhập, xuất, mua bán, bảo quản, bảo vệ an toàn các loại hàng hóa dự trữ được giao, đồng thời sẵn sàng xuất hàng dự trữ để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn… theo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Tài chính.
 
Trần Hiếu