.
 
Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi các cục thuế địa phương hướng dẫn chính sách thuế môn bài năm 2011.


Theo đó, Tổng cục Thuế giữ nguyên bậc thuế môn bài của năm 2010 đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh để áp dụng cho năm 2011.
 
Riêng các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã...) nộp thuế môn bài 3 triệu đồng nếu vốn đăng ký trên 10 tỉ đồng; nộp 2 triệu đồng đối với vốn đăng ký từ 5- 10 tỉ đồng; nộp 1,5 triệu đồng nếu vốn đăng ký 2 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng và nộp thuế môn bài 1 triệu đồng nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỉ đồng.
 
Theo VOV