.
 
Ông Nguyễn Tấn Cương- Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: Trong niên vụ sản xuất mía đường 2010-2011, Nhà máy đã đầu tư gần 80 tỷ đồng để phát triển vùng mía nguyên liệu các huyện, thị xã vùng Đông Gia Lai.

 
Cụ thể, Nhà máy đã đầu tư mua thêm 26 máy cày MTZ 1221, nâng tổng số máy cày của nhà máy lên 75 máy, tạo điều kiện cho việc đầu tư thâm canh kịp thời vụ, tăng năng suất cây mía, giảm chi phí sản xuất. Nhà máy cũng đầu tư ứng trước cho người trồng mía tiền mua hom giống, tiền cày đất, vật tư phân bón…
 
Trong niên vụ này, Nhà máy đưa ra mức giá mua mía bảo hiểm là 600.000 đồng/tấn mía thuần tại ruộng có 10 chữ đường (chưa tính cước vận chuyển). Dự kiến, năm nay Nhà máy Đường An Khê sẽ thu mua khoảng 500.000 tấn mía cây nguyên liệu, sản xuất khoảng 50.000 tấn đường.
 
T.V