.

Cơ hội giúp đồng bào Xê Đăng ở Chư Pah thoát nghèo

Thứ Sáu, 29/10/2010, 15:30 [GMT+7]
.
Làng Ia Luh được xếp vào danh sách khó khăn nhất của 16 làng thuộc xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah, Gia Lai). Cái nghèo đeo đẳng đời sống 87 hộ đồng bào Xê Đăng ở đây không phải vì bà con thiếu tính chuyên cần, chịu thương, chịu khó mà vì đất canh tác xấu, không có diện tích trồng lúa nước 2 vụ, đồng bào nhiều năm dựa vào nguồn thu nhập ngày công lao động cho Công ty Chè Biển Hồ.
 
Khó khăn làm cho 79/87 hộ làng Ia Luh xếp vào diện nghèo. Gần đây, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah khảo sát cho thấy, làng Ia Luh nằm gần hệ thống nước tự chảy, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp để phát triển cây nấm. Từ kết quả khảo sát này, Phòng quyết định xây dựng đề án mô hình trồng nấm sò trắng tại làng, tạo điều kiện cho đồng bào Xê Đăng thoát nghèo.
 
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah- ông Nê Y Kiên cho biết: Đề án trồng nấm sò trắng làng Ia Luh thuộc nhóm đề án áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cấp huyện, do Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò cơ quan quản lý, UBND huyện là cơ quan chủ trì và Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan tổ chức thực hiện, tổng kinh phí đầu tư 111,61 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp khoa học tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.
 
Đến thời điểm này đã chọn được 10 hộ tham gia, diện tích trồng nấm là 350 m2 (bình quân mỗi hộ trồng 35 m2). Để trang bị kỹ thuật trồng nấm sò trắng, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã hợp đồng với cán bộ Hợp tác xã Nuôi trồng nấm và Dịch vụ Thắng Lợi đứng chân tại xã Nghĩa Hưng tập huấn cho nông dân cách làm trại, bì nấm, treo bì, rạch bì nấm nở, đặc biệt tập trung chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch nấm.
 
Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị 1.485 kg giống nấm sò trắng, 33 tấn mùn cưa, túi PE, chun buộc, bông, nút… cấp cho các hộ tham gia đề án trồng nấm. Theo quy trình sinh trưởng, phát triển cây nấm thì vụ thu hoạch đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 11-2010, sơ bộ tính toán sẽ thu được 9.000 kg. Với giá nấm tại thị trường huyện Chư Pah hiện tại là 14.000 đồng/kg sản lượng trên sẽ cho thu nhập 126 triệu đồng; khấu trừ chi phí đầu tư lợi nhuận thu được trên 25 triệu đồng. Lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng lên khi những vụ sản xuất liền kề, nông dân trồng nấm không phải bỏ tiền đầu tư lán trại, giàn, giá, dụng cụ… Theo quy trình từ chuẩn bị trồng đến thu hoạch nấm là 4 tháng, một năm 3 vụ nấm sẽ mang lại cho đồng bào Xê Đăng làng Ia Luh nguồn thu nhập không nhỏ.
 
Theo ông Nê Y Kiên: Kết quả thu hoạch nấm sắp tới sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình đến tất cả các hộ đồng bào Xê Đăng tại làng Ia Luh nói riêng, huyện Chư Pah nói chung; tạo điều kiện thoát nghèo bền vững, tiến tới tích lũy làm giàu. Nhu cầu tiêu thụ nấm tại địa bàn huyện cũng như trên thị trường hiện nay là rất lớn. Sản lượng nấm làm ra trước mắt nông dân có thể ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Hợp tác xã Nuôi trồng nấm và Dịch vụ Thắng Lợi.  
 
Quang Văn