.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào xã Đak Jơ Ta và cầu vượt sông Ayun (huyện Mang Yang).
 
Tổng chiều dài toàn tuyến  hơn 942 mét gồm phần cầu bê tông cốt thép tại Km 0+341,8 cùng phần đường hai đầu cầu (dài hơn 827 mét), thuộc nhóm đường cấp V miền núi với quy mô nền đường rộng 6 mét, mặt đường rộng 3,5 mét.
 
Tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong 2 năm 2011-2012.
 
Thanh Nhật