.
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah, Gia Lai vừa triển khai mô hình trồng nấm sò trắng tại 10 hộ dân ở làng Ia Luh, xã Nghĩa Hưng.
 
Tổng kinh phí thực hiện mô hình trên 111 triệu đồng. Theo đó, người dân được hỗ trợ một phần kinh phí mua sắm dụng cụ và được tập huấn kỹ thuật...
 
Mô hình sẽ kết thúc vào cuối tháng 12-2010. Sau khi thực hiện thành công tại xã Nghĩa Hưng, mô hình sẽ nhân rộng ra các xã Chư Jôr, Chư Đăng Ya...
 
Lê Nam