.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, vừa cho biết, tình hình xuất khẩu cuối năm rất sôi động. Đến nay các doanh nghiệp đã xuất trên 128.000 tấn hồ tiêu các loại, đạt kim ngạch 328 triệu USD, tăng 18.000 tấn về sản lượng và vượt 78 triệu USD về giá trị so kế hoạch cả năm.

Đây là số lượng xuất khẩu đạt kỷ lục từ trước đến nay, vượt ngoài mong đợi so với dự báo đầu năm. Đạt được kết quả trên là nhờ hồ tiêu trúng mùa, cộng với sự điều phối thị trường hợp lý nên tránh được tình trạng bị ép giá.

Hiện tại, giá tiêu xuất khẩu dao động ở mức 2.900 - 2.950 USD/tấn, với giá này cả doanh nghiệp và nông dân đều trúng đậm.

Theo SGGP