.

Sáng 16-12, tại Hội trường 2-9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch trồng mới cao su năm 2010. Tham dự có các sở, ban ngành liên quan cùng các doanh nghiệp được giao đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng các đơn vị được giao đất trồng cao su tập trung rà soát lại các dự án, hồ sơ thủ tục  từ năm 2009, diện tích đất khai hoang, khai thác gỗ tận thu và diện tích cao su trồng mới…

Dự kiến năm 2010, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  sẽ trồng mới  khoảng 25.000 ha cao su .

N.D