.

Năm 2010, vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến 56.000 tỉ đồng

Thứ Hai, 21/12/2009, 21:58 [GMT+7]
.

Hôm 19-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn này năm 2010.

Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ chậm

Thẩm tra tình hình triển khai, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2009, Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội thống nhất với những kết quả đã đạt được của Chính phủ.

Trong bối cảnh chống suy giảm kinh tế, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, phức tạp, điều chỉnh các nguồn vốn linh hoạt từ các dự án triển khai chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án triển khai nhanh nên kết quả giải ngân năm 2009 tích cực hơn so với năm 2008.

Dự kiến phương án phân bổ vốn TPCP năm 2010 như sau: tổng số vốn TPCP cho năm 2010 là 56.000 tỉ đồng. Trong đó các dự án ngành GTVT 28.000 tỉ đồng, thủy lợi 13.600 tỉ đồng, y tế 5.600 tỉ đồng, di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1.500 tỉ đồng, giáo dục 6.500 tỉ đồng.

 

Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tình hình giải ngân vốn TPCP năm 2009 chưa hoàn thành như kế hoạch được giao. Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết tháng 10-2009 mới giải ngân được 26.586 tỉ đồng, bằng 47,5% kế hoạch được giao.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ giải ngân, theo báo cáo của Chính phủ, vẫn là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, việc giao vốn của một số bộ ngành, địa phương còn chậm, một số dự án trong danh mục đầu tư đến nay chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư; các bộ, ngành và địa phương còn lúng túng trong triển khai các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng về đền bù, định mức, đơn giá xây dựng giá không theo kịp biến động thị trường…

Ủy ban Tài chính - ngân sách thống nhất với những kết quả và hạn chế được Chính phủ nêu ra. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính- ngân sách cũng chỉ rõ tình trạng dự án, công trình thi công dở dang, chuyển tiếp kéo dài, chậm tiến độ vẫn chưa được khắc phục triệt để, gây lãng phí nguồn vốn.

Tiếp tục đầu tư cho các dự án dân sinh

Về kế hoạch phân bổ vốn TPCP năm 2010, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục ưu tiên cho những dự án giáo dục, y tế, nông nghiệp, nông thôn có liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Bố trí vốn theo tiến độ giải ngân, điều chuyển vốn linh hoạt không để tình trạng tồn ngân. Kiên quyết loại bỏ những dự án, công trình kéo dài 2- 3 năm chưa hoàn thành thủ tục đầu tư.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên khuyến nghị các bộ, ngành tập trung cho những dự án đã triển khai, đảm bảo tiến độ, chỉ bố trí vốn cho những danh mục đã được quyết định đầu tư, nhất là những dự án và công trình cấp bách.

Từ năm 2010 không điều chuyển nguồn vốn TPCP sang các năm tiếp theo mà sử dụng hết theo từng năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với Chính phủ về cơ chế phân cấp vốn, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo sử dụng nguồn vốn TPCP đúng mục tiêu và có hiệu quả.

Theo Website Chính phủ