.

Dự án đào tạo các cán bộ quản lý ngành lâm nghiệp tại 23 tỉnh, thành ở các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký kết Dự án “Nâng cao năng lực lập kế hoạch và thực thi các dự án trồng rừng”. Dự án bắt đầu thực hiện vào quý I/2010 và kéo dài trong 3 năm với tổng kinh phí dự kiến là 2 triệu USD.

Học viên sẽ được trau dồi các kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng các báo cáo về tính khả thi và kế hoạch thực hiện các dự án trồng rừng ở Việt Nam. Các tài liệu này sẽ được tập hợp thành một tài liệu đào tạo chính thức cho ngành lâm nghiệp để góp phần vào việc thúc đẩy việc xã hội hóa công tác trồng rừng tại Việt Nam.

Theo VOV