.

Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 120 triệu USD, bằng 75% kế hoạch và giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2008. Nguyên nhân do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thị trường thu hẹp. Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều giảm như: Mủ cao su giảm 31%, gỗ tinh chế giảm 5%...

Riêng mặt hàng mì lát tăng 13 triệu USD, lượng cà phê xuất khẩu tăng 26,8% nhưng giá trị thấp hơn năm trước khoảng 35%.

A.K