.

Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Thứ Tư, 16/12/2009, 18:22 [GMT+7]
.
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Tính đến trung tuần tháng 11-2009, tổng thu ngân sách của Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum đạt 57,2 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu giao (47 tỉ đồng).

Trong đó, nguồn thu chính là thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu chính ngạch mở tờ khai tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là 51,3 tỉ đồng (đạt 111,5% kế hoạch). Ngoài ra, nguồn thu khác trên địa bàn tỉnh là 5,9 tỉ đồng.

Năm 2010, Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum phấn đấu đạt tổng thu ngân sách 43 tỉ đồng.

Lê Lan