.
.

(GLO)- Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, UBND phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đặc biệt, mô hình “Ngày không hẹn, ngày không viết” đã mang lại sự hài lòng cho người dân.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ia Kring. Ảnh: Thanh Nhật
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ia Kring. Ảnh: Thanh Nhật

 

Trước hết, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được UBND phường Ia Kring triển khai bằng nhiều hình thức lồng ghép với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng và kịp thời 172 TTHC trên 25 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở UBND phường, đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường. Cùng với đó, hàng năm, UBND phường ban hành quyết định về kiểm soát TTHC, phân công 1 công chức Văn phòng-Thống kê phường làm đầu mối kiểm soát TTHC. Công tác kiểm soát TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC. Bố trí cơ sở vật chất, trang-thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với phòng làm việc hơn 60 m2, thuận tiện cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hoàng Quang Minh cho hay: “Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống mạng Wifi phủ sóng toàn bộ trụ sở, ứng dụng các phần mềm quản lý. Cán bộ, công chức khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, thông tin qua mạng nội bộ và internet phục vụ công việc. Hạ tầng công nghệ thông tin đã được quan tâm đầu tư như Trang điện tử thành phần phường Ia Kring; hệ thống điện tử công vụ, hệ thống một cửa điện tử liên thông; hệ thống quản lý văn bản và điều hành văn bản điện tử; sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong văn bản điện tử”.

Đặc biệt, cuối năm 2020, phường đã triển khai thực hiện mô hình “Ngày không hẹn, ngày không viết” vào thứ tư hàng tuần. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh-cán bộ tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tư pháp-chia sẻ: “Với mô hình này, khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có yêu cầu thực hiện một số TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thứ tư hàng tuần, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định sẽ được công chức tiếp nhận xử lý, trình ký và trả kết quả ngay trong ngày thay vì làm giấy hẹn ngày trả theo quy định. 3 thủ tục được chọn thực hiện mô hình bao gồm đăng ký khai sinh, thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục xác nhận có nhà ở trên đất. Thời gian giải quyết các thủ tục được rút ngắn đáng kể”.  

Vào ngày thứ tư hàng tuần, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường bố trí thêm lực lượng đoàn viên, thanh niên trực để hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết TTHC và hỗ trợ viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

Việc triển khai thực hiện mô hình “Ngày không hẹn, ngày không viết” đã mang lại sự hài lòng cho người dân, tăng thêm sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC. Bà Ngô Thị Thanh Thủy (tổ 4, phường Ia Kring) cho hay: “Khi đến trụ sở phường làm một số giấy tờ liên quan thủ tục thừa kế về nhà đất, tôi được cán bộ phường hướng dẫn cụ thể cách ghi thông tin vào hồ sơ, đảm bảo theo quy định. Quá trình giải quyết TTHC rất nhanh chóng”. Tương tự, ông Vũ Đình Lợi (tổ 1, phường Ia Kring) cho biết: “Tôi đến trụ sở phường để chứng thực sao y bằng cấp và giấy tờ cho người thân. Tôi thấy công chức của phường làm việc nhiệt tình, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết sớm”.

 

Cán bộ phường Ia Kring phổ biến các quy định thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ phường Ia Kring phổ biến các quy định TTHC cho công dân. Ảnh: Thanh Nhật


Từ năm 2021 đến nay, phường đã thực hiện có hiệu quả việc liên thông 3 nhóm TTHC về khai sinh, đăng ký, xóa đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời, triển khai liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi từ phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (thuộc Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp) sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hồ sơ được giải quyết và trả đúng hẹn, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn.

Chủ tịch UBND phường thông tin thêm: “Thời gian tới, phường tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Duy trì, cải thiện chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với tất cả các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường. Tiếp tục hoàn thiện số hóa hộ tịch điện tử; triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tập trung rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời kiến nghị theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản trái với Hiến pháp, các quy định pháp luật hiện hành hoặc văn bản không còn hiệu lực”.

 

THANH NHẬT

 

 

 

.