.
.

Gia Lai: Quy định mới về làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài

Thứ Sáu, 17/06/2022, 15:43 [GMT+7]
.

(GLO)- Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 630/SNgV-HTQT gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc làm việc với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo xin phép UBND tỉnh trước khi làm việc với người nước ngoài theo đúng quy định. Tuy nhiên gần đây, Sở Ngoại vụ nhận được phản ánh của các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài về việc gặp khó khăn trong thực hiện các hoạt động khảo sát, hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo sự thống nhất, triển khai hiệu quả về công tác quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức người nước ngoài cũng như sự phối hợp chặt chẽ kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai nội dung sau:

 

Đối với trường hợp các cá nhân, tổ chức nước ngoài không làm việc với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện để đoàn làm việc theo đúng nội dung, chương trình đăng ký hoạt động tại địa phương và đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 33 của Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trong tỉnh (thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh) có kế hoạch tiếp khách nước ngoài có văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ thẩm định) trước 3-5 ngày làm việc. Hồ sơ phải nêu rõ thông tin về người nước ngoài (họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu), nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm làm việc cụ thể.

Sở Ngoại vụ không xử lý văn bản xin phép làm việc với người nước ngoài của các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu hồ sơ không đảm bảo theo yêu cầu nói trên và thời hạn trình UBND tỉnh theo đúng quy định (trừ các trường hợp đặc biệt cần xử lý gấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

 

HÀ SỰ
 

 

.