.
.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở: Nghiêm túc, đúng quy định

Thứ Tư, 21/07/2021, 15:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Đến nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội CTĐ cấp cơ sở tại 213/220 xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, đại hội diễn ra nghiêm túc, trang trọng, hoàn thành đúng nội dung chương trình, nhân sự bầu cử đúng theo dự kiến.

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội các cấp đảm bảo các quy định của Điều lệ Hội. Đồng thời, Thường trực Hội CTĐ tỉnh cũng phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026) và Đại hội Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027).

 

 Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Chư Krêy (huyện Kông Chro) nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội (ảnh chụp tháng 3-2021). Ảnh: Hồng Ngọc
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Chư Krêy (huyện Kông Chro) nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội (ảnh chụp tháng 3-2021). Ảnh: Hồng Ngọc


Trong quá trình chỉ đạo, Thường trực Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố về công tác nhân sự, củng cố cơ quan Thường trực Hội cấp huyện trước đại hội; trong đó, nội dung quan trọng nhất là chỉ đạo đại hội Hội CTĐ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh về công tác đại hội, Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ở địa phương mình, nhiều đơn vị đã phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy, ngành Nội vụ cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2021. Đến nay, toàn tỉnh đã có 213/220 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội (đạt tỷ lệ 96%). Đặc biệt, đến nay, 15 đơn vị cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội cấp xã.

Qua đại hội cấp cơ sở cho thấy, về nội dung, nhân sự, hầu hết các đơn vị chấp hành đúng quy định của Điều lệ Hội, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong công tác duyệt nội dung nhân sự đại hội. Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Nội vụ cùng cấp phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị nhân sự đại hội cấp xã, cơ cấu cán bộ theo định hướng nội dung Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25-2-2021 của HĐND tỉnh về sắp xếp chức danh Chủ tịch Hội CTĐ xã là cán bộ không chuyên trách. Tuy nhiên, một số địa phương do khó khăn trong việc bố trí nhân sự nên vẫn bố trí cán bộ kiêm nhiệm (chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm làm việc có hiệu quả nhiệm kỳ trước tái cử). Trong số 213/220 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội, có 172 xã, phường, thị trấn có chủ tịch Hội là cán bộ không chuyên trách, còn lại là cán bộ kiêm nhiệm; 181 Hội cơ sở có chủ tịch danh dự là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương (chiếm 82,3%).

Về trình độ của cán bộ Hội CTĐ cấp xã, học vấn 12/12 là 194 người (chiếm 90,2%), 9/12 là 21 người (chiếm 9,8%); đại học có 68 người (chiếm 31,6%); cao đẳng 25 người (chiếm 11,6%); trung cấp 81 người (chiếm 37,7%); sơ cấp 12 người (chiếm 5,6%); không chuyên môn nghiệp vụ 30 người (chiếm 13,9%). Về thành phần, đảng viên có 140 người (chiếm 65,1%); dân tộc thiểu số 69 người (chiếm 32,1%). Về độ tuổi, trên 60 tuổi có 14 người (chiếm 6,5%), còn lại là cán bộ có độ tuổi trung bình 32-57 tuổi.

Nhìn tổng thể, hầu hết cấp cơ sở tổ chức đại hội theo đúng chương trình được Hội cấp trên hướng dẫn, đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chuẩn bị chương trình, kịch bản điều hành đại hội chưa chu đáo, lúng túng trong công tác bầu cử và điều hành đại hội. Việc mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tham gia làm chủ tịch danh dự ở một số Hội cơ sở chưa được quan tâm, lúng túng về thời điểm giới thiệu, suy tôn chủ tịch danh dự.

Theo đánh giá của Thường trực Hội CTĐ tỉnh, đến nay, tỉnh ta đã cơ bản tổ chức thành công đại hội Hội CTĐ cấp cơ sở và đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, hoàn thành đúng nội dung chương trình, nhân sự bầu cử theo dự kiến. Trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở, các đơn vị đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo đại hội diễn ra an toàn, thành công.

 

 XUÂN QUỲNH
 

.