.
.

Chư Pưh: Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH"

Thứ Sáu, 18/01/2019, 08:33 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 16-1, UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị  tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2018. 
 
 
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Chư Pưh được triển khai sâu rộng, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở ngày càng được đẩy mạnh. Hiện, toàn huyện có 11.900 hộ được công nhận gia đình văn hoá, đạt 79%; có 69/83 thôn, làng được công nhận thôn, làng văn hoá đạt 83% và 69/98 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận công sở văn hoá  đạt 64%... Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở từng bước được quan tâm  đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Toàn huyện hiện có 6 nhà văn hoá cấp xã, 66 nhà sinh hoạt cộng đồng; 5 bưu điện văn hoá với 9 tủ sách và lưu giữ được 35 bộ cồng chiêng. 
 
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2018. Ảnh: Lê Trang
Toàn cảnh hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2018. Ảnh: Lê Trang
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận đề ra nhiệm vụ giải pháp nhằm thực thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2019-2024. Trong đó, mục tiêu phấn đấu 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa, phòng chức năng và khu thể thao đạt chuẩn; 100% các, thôn làng có nhà văn hóa và khu vui chơi giải trí cho trẻ em đạt chuẩn theo quy định của Bộ văn hóa-Thể thao và Du lịch; 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 90% thôn, làng trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”…
 
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2018. 
 
                                                         Lê Trang
 
.