.

(GLO)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, ngày 5-6, Sở Tài chính có Công văn số 1129/STC-QLGCS yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng mua sắm, điều chuyển và thanh lý xe ô tô.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với xe ô tô tịch thu do vi phạm hành chính thì tạm dừng quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành. Công văn nói trên cũng quy định tạm thời dừng thanh lý, điều chuyển mua sắm xe ô tô phục vụ công tác (bao gồm xe phục vụ chức danh, công tác chung, xe chuyên dùng) cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành.

D.L

.