.

Kiểm tra chất lượng các trường ĐH, CĐ và trung cấp sư phạm

Thứ Sáu, 04/05/2018, 19:20 [GMT+7]
.

Chất lượng của các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được kiểm tra để xác định năng lực đào tạo thực tế của các trường nhằm công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng chủ yếu của trường trước kỳ tuyển sinh.
 

Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra một số trường ở cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam theo danh sách của Tổ công tác lựa chọn. Không phân biệt các loại hình trường, không phân biệt trường đã hoặc chưa được kiểm định chất lượng giáo dục.

Việc kiểm tra tập trung vào các đối tượng: Các trường có đào tạo giáo viên (trong đó kiểm tra tất cả các trường chưa được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục); các trường chưa thực hiện báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Một số trường có dấu hiệu kê khai không đúng các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế trên cơ sở sánh các điều kiện đảm bảo chất lượng mà trường khai báo trên phần mềm quản lý với thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng được trích xuất từ biên bản thẩm định, xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017 được ký giữa trường với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cũng được kiểm tra.

Một số trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (kết hợp với thực hiện Kế hoạch số 677/KH-QLCL ngày 10-4-2018 của Cục Quản lý chất lượng về kiểm tra hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018) cũng nằm trong danh sách kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT qua Cục Quản lý chất lượng đối với trường trực thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chưa thực hiện báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại Công văn số 542/QLCL-KĐCLGD ngày 23/3/2018 của Cục Quản lý chất lượng và Công văn số 1278/BGDĐT-QLCL ngày 4-4-2018 của Bộ GD&ĐT.

Mục đích đợt kiểm tra nhằm thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để xác định năng lực đào tạo thực tế của các trường nhằm công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng chủ yếu của trường trước kỳ tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và gia đình trong việc lựa chọn trường để đăng ký theo học và cung cấp thông tin cho xã hội biết và giám sát.

Nhật Nam/chinhphu.vn

.