.

Gia Lai: Triển khai hiệu quả hệ thống giáo dục thông minh

Thứ Hai, 07/05/2018, 10:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ thống giáo dục thông minh giai đoạn 2017-2020 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Viettel Gia Lai mới đây ghi nhận: Trong năm 2017, nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai ở tất cả các cấp học như: hệ thống quản lý trường học SMAS, cổng thông tin điện tử cho các đơn vị giáo dục, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung quản lý ngành, hệ thống mạng xã hội học tập trực tuyến...
 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.G
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.G

Bước đầu, những hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin này đã phát huy hiệu quả trong việc quản lý trường học, vận hành khai thác thông tin, báo cáo số liệu trực tuyến phục vụ công tác chuyên môn. Đặc biệt, hệ thống cổng thông tin điện tử đã thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối nhà trường với học sinh, phụ huynh và xã hội khi kịp thời đăng tải toàn bộ hoạt động giáo dục tại các đơn vị.

Tuy nhiên, việc phối hợp vẫn còn một số hạn chế như: một số trường học chưa cập nhật đầy đủ thông tin về học sinh, nhân sự, cơ sở vật chất và các sổ điện tử trên hệ thống quản lý dẫn đến không vận hành, khai thác trực tuyến; do chưa triển khai đồng bộ nên vẫn còn sự trùng lặp, giao diện các cổng thông tin chưa đa dạng... Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh hoàn thiện các hệ thống, đồng thời triển khai các ứng dụng mới gồm: nhóm quản lý nội bộ, nhóm giải pháp hỗ trợ quản lý nhà trường và nhóm giải pháp hỗ trợ đào tạo.

Nguyễn Giang

.