.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh (trừ nghĩa trang liệt sỹ). Quy định có 3 chương, 11 điều đề cập về các quy định chung, nội dung quản lý và sử dụng nghĩa trang, việc tổ chức thực hiện.

 

 Tăng cường công tác quản lý quy hoạch tại các nghĩa trang. Ảnh: Lương Thanh
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch tại các nghĩa trang. Ảnh: Lương Thanh

 

Trong đó, thẩm quyền của UBND tỉnh là phê duyệt quy hoạch xây dựng nghĩa trang vùng tỉnh; quyết định giao đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng nghĩa trang; xem xét chấp thuận, phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang của các tổ chức cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách...

UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn (trừ nghĩa trang cấp quốc gia theo quy định). Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang có quy mô từ cấp III trở lên. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch xây dựng và cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang. Quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước... UBND cấp xã quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn quản lý (trừ nghĩa trang cấp quốc gia theo quy định). Lập và trình UBND cấp huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang có quy mô còn lại. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch xây dựng và cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang. Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn. Tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nghĩa trang. Thông báo về việc đóng cửa, di chuyển nghĩa trang.

Bên cạnh đó quy định cũng đề cập về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang phải tuân thủ nội quy, quy chế nghĩa trang đã được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật về quản lý và sử dụng nghĩa trang. Thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho phần mộ cá nhân đã được ký kết với đại diện chủ đầu tư nghĩa trang (đối với  nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước). Cung cấp dịch vụ mộ, tro cốt để đơn vị quản lý nghĩa trang lập hồ sơ quản lý. Thăm viếng, chăm sóc mộ theo quy định của các đơn vị quản lý nghĩa trang, đồng thời được hưởng các quyền lợi trong thỏa thuận với đơn vị quản lý nghĩa trang.

Lương Thanh

.