.

Ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác

Chủ Nhật, 26/03/2017, 07:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã giai đoạn 2017-2020”.
 

Ảnh: A.H
Ảnh: A.H

Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và đề xuất những chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã của phụ nữ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế.

Mục tiêu của chương trình phối hợp nhằm phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hộ có hiệu quả, góp phần vào phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã. Phấn đấu đến năm 2020, hội viên phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế hợp tác được nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực.

Anh Huy

.