.
.

Tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022"

Thứ Năm, 09/06/2022, 13:18 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 7-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”.    

 

Theo đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền diễn ra xuyên suốt trong năm 2022, cao điểm là từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9-2022. Nội dung tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và các thành tựu hợp tác của 2 nước trong giai đoạn hiện nay; ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”; tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Lào.

 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavan chính thức phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”. Ảnh nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavan chính thức phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”. Ảnh nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam


Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc xây dựng hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”. Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh có kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng, dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc gìn giữ và phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp với Lào.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các hoạt động kỷ niệm, các chương trình giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của 2 nước cũng như quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong giai đoạn hiện nay. Tiếp và phát sóng phim tài liệu về 2 lãnh tụ của Lào và các phim tài liệu về mối quan hệ Việt Nam-Lào của Đài Truyền hình Việt Nam trong khung giờ phù hợp.

 

ANH HUY

 

.