.
.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Tư, 06/10/2021, 09:19 [GMT+7]
.

(GLO)- Một trong 2 nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội là thảo luận, đánh giá và đề ra định hướng tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là Đảng cầm quyền, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Công tác ấy luôn được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm. Không chỉ thể hiện ở việc ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng về công tác xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và giờ là 1 trong 2 nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, mà còn ở tinh thần quyết liệt khi triển khai thực hiện, đạt những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nỗ lực làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

 

   Hội nghị Trung ương 4 khai mạc vào sáng 4-10. (Ảnh nguồn baochinhphu.vn)
Hội nghị Trung ương 4 khai mạc vào sáng 4-10. (Ảnh nguồn baochinhphu.vn)


Nhìn vào cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ XII của Đảng, cán bộ, người dân cả nước vô cùng phấn khởi và tin tưởng rằng cuộc đấu tranh ấy là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đã tham nhũng của công thì dù là ai cũng phải trả giá; không có chuyện “hoàng hôn nhiệm kỳ”; không phải hễ cứ có chức có quyền là được làm “những chuyến tàu vét”, rồi “hạ cánh an toàn”. 87.210 đảng viên và 1.329 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật trong cả nhiệm kỳ XII, trong đó có hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, bị truy tố trước pháp luật là một con số rất đau lòng, nhưng cũng là một điều rất đáng ghi nhận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thế nhưng, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Nhận định của Tổng Bí thư là có cơ sở, khi mới đây thôi, cả chục tướng lĩnh là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phải nhận kỷ luật Đảng, chuẩn bị đối mặt với pháp luật.

Vì vậy, Hội nghị Trung ương 4 sẽ tiếp tục thảo luận nhằm tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng với những nhiệm vụ cơ bản về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị này, lần đầu tiên, Trung ương đặt ra yêu cầu gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bởi suy cho cùng, môi trường dễ làm cho cán bộ suy thoái, tha hóa, hư hỏng chính là quyền lực mà họ có được khi ngồi vào những vị trí quyền lực trong hệ thống chính trị, nhất là những cơ quan có quyền, có tiền. Nơi càng nhiều tiền, nhiều đất đai, lợi lộc thì cán bộ càng dễ bị sa ngã.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương đi sâu phân tích, chỉ ra căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bởi sự thành bại của sự nghiệp cách mạng chính là ở đội ngũ cán bộ. Cán bộ thiếu rèn luyện, tu dưỡng thì dù có ở ngôi cao đến mấy cũng dễ dàng bị quyền lực tha hóa, bị bả vật chất quật ngã.

Trong các yêu cầu tại hội nghị lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người dân đã tin vào quyết tâm tự soi-tự sửa-tự gột rửa của Đảng trong 2 nhiệm kỳ qua; người dân cũng tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên là lãnh đạo cao cấp phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; xem phê bình như rửa mặt hàng ngày. Có rửa thường xuyên, rửa thật sự thì mặt mới sạch, mới không còn chỗ cho chủ nghĩa cá nhân tồn tại. Vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chủ nghĩa cá nhân cũng chính là giặc nội xâm, là kẻ thù hung ác; nó rất gian giảo, xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh”.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không có nghĩa là chỉ lo chống tham nhũng, tiêu cực mà phải “tiêu diệt tận gốc tham nhũng, tiêu cực”-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Cán bộ, đảng viên và người dân cả nước kỳ vọng vào tinh thần quyết tâm sắt đá ấy tiếp tục trở thành sự thật để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn!

 

 ĐÌNH CƯƠNG

 

.