.
.

Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai: Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ Hai, 19/04/2021, 10:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Nâng cao chất lượng hoạt động

Ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai-cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã tổ chức 15 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề) đảm bảo đúng thời gian và đạt chất lượng. Việc điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND huyện linh hoạt, chủ động trong các tình huống phát sinh. Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thông qua 151 nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.

 

Đồng thời, HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tổ chức 134 buổi tiếp xúc cử tri, tiếp thu và ghi nhận 367 ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình các kỳ họp HĐND huyện. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện chủ trì 63 phiên họp thường kỳ hàng tháng theo quy định để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền”.

 

 Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Ia Grai khóa XII. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Ia Grai khóa XII. Ảnh: Thanh Nhật


Cũng theo ông Tiệp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp HĐND huyện được tiến hành theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đại biểu đã tham gia chất vấn với gần 40 nội dung được quan tâm. Các ý kiến chất vấn tập trung vào vấn đề phát triển du lịch, chuyển đổi cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất, giải pháp giảm nghèo, đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở... Qua đó, HĐND huyện đã ban hành 2 nghị quyết về các vấn đề đại biểu chất vấn làm cơ sở cho HĐND huyện giám sát việc thực hiện các nội dung trả lời, chất vấn.

 

Các nội dung đưa vào nghị quyết HĐND đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Qua xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, 230 ý kiến thảo luận ở tổ và thảo luận chung tại hội trường đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm. Các vấn đề nêu ra đều được tổng hợp và chuyển đến UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Anh-Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện-thông tin: “Các kỳ họp HĐND huyện luôn được chuẩn bị chu đáo. Hầu hết các nghị quyết được HĐND huyện thông qua đều có tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Chú trọng công tác giám sát

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực, các ban và tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 69 đợt giám sát với nhiều nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; sử dụng vốn sự nghiệp môi trường để trồng cây phân tán; sửa chữa, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn...

 

Ông Ksor Khiếu-Phó Chủ tịch HĐND huyện-cho biết: “Qua giám sát đã phát hiện và kiến nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, khắc phục, giải quyết 253 vấn đề tồn tại, hạn chế. Kết luận của các đoàn giám sát được ban hành, chuyển đến lãnh đạo UBND huyện xem xét, chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra, giải quyết”.

 

Trung tâm huyện Ia Grai khởi sắc từng ngày. Ảnh: Thanh Nhật
Trung tâm huyện Ia Grai khởi sắc từng ngày. Ảnh: Thanh Nhật


Từ năm 2017 đến 2019, huyện triển khai thực hiện 4 mô hình, dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện đã giám sát về hiệu quả triển khai các mô hình này.

 

Ông Nguyễn Quang Hoạt-Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện-cho hay: Đoàn giám sát kiến nghị HĐND huyện đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi các dự án, mô hình sử dụng vốn của tỉnh kết thúc, UBND huyện lựa chọn các mô hình thành công và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí cho nông dân nhằm nhân rộng.

“Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hiệu quả của các mô hình, dự án đã triển khai nhằm nhân rộng trong thời gian tới. Đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác khoa học công nghệ của huyện, nhất là phải bố trí cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyên trách trong công tác quản lý ở lĩnh vực này”-ông Hoạt cho biết thêm.

 

THANH NHẬT
 

.