.
.

Biên soạn hồi ký về Căn cứ địa cách mạng khu 10

Thứ Tư, 14/04/2021, 10:18 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 37-KH/BTGTU về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, biên tập và xuất bản tập hồi ký “Căn cứ địa cách mạng khu 10-những ký ức không quên”.

 

Ảnh: Duy Lê
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu căn cứ cách mạng của tỉnh (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: Duy Lê

 

Theo kế hoạch, tập hồi ký này gồm tập hợp những bài viết, tư liệu của các nhà nghiên cứu, nhà báo, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… viết về Khu căn cứ địa cách mạng của tỉnh và những người đã từng sống, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại đây. Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập và xuất bản tập hồi ký này được tiến hành từ nay đến cuối năm 2021.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 227-KH/BTGTU, ngày 24-3-2020 về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1778-TB/TU, ngày 18-10-2019 của Thường trực Tỉnh ủy về việc biên soạn tập hồi ký “Căn cứ địa cách mạng khu 10-những ký ức không quên”.

 

DUY LÊ
 

.