.
.

Ia Grai gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thứ Hai, 15/03/2021, 06:22 [GMT+7]
.
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
 
 
Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Thanh Nhật
Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Thanh Nhật

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai đã tập trung đề ra các giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nội dung chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, đồng thời đa dạng các hình thức tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân.

 

Bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho biết: “Cấp ủy các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên, bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các tổ chức cơ sở Đảng đã gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chung tay góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà”.

 
Nhiều cấp ủy đã chủ động, sáng tạo khi kết hợp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung công việc cụ thể gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực sâu sát, chăm lo đời sống người dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc tồn tại, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
 
Đảng viên xã Ia Yok (huyện Ia Grai) trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05-CTTW  tại cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật
Đảng viên xã Ia Yok (huyện Ia Grai) trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, huyện Ia Grai đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội. Từ thực trạng là huyện biên giới, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm hơn 45% dân số và kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn giúp người dân đổi mới việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế.

 

Đồng thời, huyện quan tâm kết hợp các nguồn lực và chính sách đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, triển khai thực hiện các dự án tạo nhiều điều kiện nâng cao cuộc sống cho người dân tộc thiểu số, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Qua đó, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,14%. Toàn huyện hiện có 6 xã và 19 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới…

 
Khối Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội huyện cũng gắn việc học tập và làm theo Bác với tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Ông Châu Tấn Lập-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho hay: “Ngoài việc thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò chủ thể của mình góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đồng thời, chú trọng vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp kinh phí, công lao động và hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”… Hiện toàn huyện có hơn 4.330 hộ được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 10.657 hộ được công nhận gia đình văn hóa”.
 
Công chức xã Ia Bă (huyện Ia Grai) quan tâm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật
Công chức xã Ia Bă (huyện Ia Grai) quan tâm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật

 

Tại xã Ia Bă, đội ngũ cán bộ, công chức luôn cố gắng thực hiện phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân. Đồng thời, tích cực tham mưu tuyên truyền và thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND xã giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh.
 
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Bổn thông tin: “Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo thêm động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức xã phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến chung trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn”.
 
THANH NHẬT
 
.