.
.

Đak Pơ phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Chủ Nhật, 28/03/2021, 06:48 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 25-3, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), Công an huyện đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị có 72 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức văn thư các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn của huyện.
 
 
Ảnh: Lan Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lan Anh
 
Hội nghị đã quán triệt một số nội dung trọng tâm, các điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28-2-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10-3-2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.
 
Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
 
LAN ANH
 
.