.
.

Gia Lai: Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2021 cho một số nhóm đối tượng

Thứ Tư, 13/01/2021, 13:24 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 38/UBND-KGVX về thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 cho một số nhóm đối tượng.
 
 
Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thanh Nhật
Việc gia hạn thẻ BHYT giúp người nghèo, cận nghèo có điều kiện khám-chữa bệnh. Ảnh: Thanh Nhật
 
Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho gia hạn thẻ BHYT đối với người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn; người sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn tại các xã được ban hành theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.
 
Đối với người nghèo, người cận nghèo, căn cứ kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 để thực hiện gia hạn thẻ BHYT cho đối tượng. Thời gian gia hạn theo từng tháng, bắt đầu từ ngày 1-1-2021 cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới.
 
Việc thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở danh sách điều tra năm 2020 của các địa phương; thời gian gia hạn từ ngày 1-1-2021 cho đến khi Chính phủ, hoặc các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn quy định mới.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng theo quy định.
 
THANH NHẬT
 
.