.
.

Đak Đoa: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Hai, 16/03/2020, 13:13 [GMT+7]
.

(GLO)- Huyện ủy Đak Đoa vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

 

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N

 

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Huyện ủy phát hành sổ tay nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ để cấp phát cho đảng viên; cấp phát sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp cho các tổ chức Đảng trực thuộc, cấp phát cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy còn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và kế hoạch bổ sung để triển khai chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hàng năm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 74 đảng viên, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

THANH NHẬT

 

.