.
.

Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Đảng bộ huyện Đak Đoa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết

Thứ Ba, 03/03/2020, 12:48 [GMT+7]
.
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Đak Đoa đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kết quả này tạo tiền đề vững chắc cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
 
 
 
 
Tín hiệu vui
 
Ông Lương Minh Thiện-Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông-cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về xây dựng nông thôn mới (NTM) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí NTM. Bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, mức thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhiều mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả như: mô hình trồng cây cà phê của hộ gia đình ông Brôt (làng Kon Mahar); trồng bời lời của các hộ Đinh Khưur, Đinh Đâm; chăn nuôi bò của hộ bà Bé, ông Dỗi (làng Kon Sơ Nglok).
 
 
 Người dân xã A Dơk (huyện Đak Đoa) tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.S
Người dân xã A Dơk (huyện Đak Đoa) tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.S
 
Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông thông tin thêm: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện các tiêu chí NTM luôn được Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Năm 2014, số hộ nghèo toàn xã là 525 hộ, chiếm 66%, đến cuối năm 2019 giảm còn 303 hộ nghèo, chiếm 32%. Trong nhiệm kỳ, xã đã xây dựng, sửa chữa được 7 căn nhà cho người có công, 15 căn nhà cho hộ nghèo với tổng vốn hơn 800 triệu đồng; đầu tư xây dựng 11 km đường giao thông liên thôn, đường nội đồng; xây dựng mới và sửa chữa hơn 15 km đường ống nước tự chảy về các làng phục vụ sinh hoạt của người dân.
 
 
Tương tự, xã A Dơk đã đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; kinh tế tăng gấp 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng; chính sách xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã A Dơk-khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, được cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của xã. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Trong đó, xã sẽ tiếp tục tập trung lồng ghép các nguồn lực đầu tư hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt để đưa xã A Dơk về đích NTM vào năm 2025.
 
Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết
 
 
Hệ thống giao thông đến các làng trên địa bàn xã Hà Đông được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Ngọc Sang
Hệ thống giao thông đến các làng trên địa bàn xã Hà Đông được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Ngọc Sang
 
 
Đến nay, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu, hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ mà Đại hội lần thứ XVI đề ra. Nhờ vậy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức cao; cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 11,5%/năm, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 8.100 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước thực hiện 10.072 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 12,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 43,4 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2015. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội luôn được Đảng bộ chú trọng, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,62% thì đến cuối năm 2019 giảm còn 6,4% (giảm 2.534 hộ); phấn đấu cuối năm 2020 tiếp tục giảm xuống dưới 5%.
 
Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-nhận định: Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, kinh tế-xã hội huyện nhà có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,72 lần so năm 2015. Từ kết quả đó, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, khai thác tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế; nỗ lực phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; xây dựng thị trấn Đak Đoa theo tiêu chí đô thị loại IV; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư vào huyện. Cùng với đó, Đảng bộ quyết liệt đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, trung thực, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
 NGUYỄN SANG
 
 
.