.
.

Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chư Pưh: Đại hội Đảng các cấp diễn ra nghiêm túc, đúng quy định

Thứ Hai, 02/03/2020, 06:44 [GMT+7]
.
(GLO)- Thời gian qua, Huyện ủy Chư Pưh (Gia Lai) đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong tháng 2-2020, huyện đã hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra.
 
 
 
 
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đến nay, 120 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Ông Nguyễn Trọng Tiến-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho biết: “Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định phân bổ số lượng cấp ủy của 41 tổ chức cơ sở Đảng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và các quy định liên quan, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đến nay, việc rà soát bổ sung, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cấp ủy Đảng bộ các xã, thị trấn đã hoàn thành, đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể và tương đương cũng được triển khai theo quy trình”.
 
 
  Đảng viên Trung tâm  Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Pưh biểu quyết các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N
Đảng viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Pưh biểu quyết các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N
 
Ban Thường vụ Huyện ủy chọn chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện và chi bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, Đảng bộ xã Ia Phang để tổ chức đại hội điểm. Đến nay, cả 3 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm. Trao đổi với P.V, ông Rah Lan Lân-Bí thư chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện-cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị đại hội, cấp ủy chi bộ đã quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các khâu liên quan chuẩn bị cho đại hội đều được tiến hành chu đáo, đảm bảo đúng quy định. Báo cáo chính trị trình đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế để thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025”.
 
Bên cạnh đó, nhân sự trình ra đại hội bảo đảm cơ cấu hợp lý và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Trọng Tiến: Công tác nhân sự tại đại hội điểm đúng theo dự kiến, bầu cử đúng quy chế của Đảng. Đảng viên đã chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế đại hội. Kết quả bầu cử với số phiếu bầu tập trung, những cán bộ chủ chốt dự kiến tái cử đều trúng cử với số phiếu cao, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. “Ngoài các đơn vị tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở, số còn lại được tiếp tục xem xét, phê duyệt nội dung và nhân sự trong thời gian tới để tổ chức đại hội trên diện rộng. Riêng Đảng bộ xã Ia Dreng được chọn để thực hiện chủ trương tổ chức đại hội Đảng cơ sở thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư và phó bí thư. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đang xem xét phê duyệt nội dung và nhân sự để tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 3-2020”-ông Tiến cho hay.
 
 
 
Một góc trung tâm huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh theo quy định để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Công tác chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội được tiến hành chặt chẽ. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể huyện thực hiện vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp để tiếp tục hoàn chỉnh, lấy ý kiến góp ý tại đại hội Đảng cấp cơ sở và các tầng lớp nhân dân, cũng như thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.
 
Về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp, ông Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy-cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan. Trước mắt, tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) theo đúng tiến độ. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
 THANH NHẬT
 
 
.