.
.
(GLO)- Ngày 17-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Mạnh Hùng-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
 
 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh
 
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các báo cáo viên Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.
 
Tại hội nghị, đại biểu được thông tin 3 chuyên đề: Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
 
Phương Linh
 
.