.
.
(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
 

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn từ huyện đến cơ sở. Ảnh: Đ.T
Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn từ huyện đến cơ sở. Ảnh: Đ.T
 
Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về việc tổ chức thực hiện 2 nghị quyết trên trong hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Theo đó, việc thực hiện các nghị quyết này phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.
 
Ông Trần Biểu-Trưởng phòng Nội vụ huyện Kông Chro-cho biết: Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện 2 nghị quyết này, trong đó xác định rõ mục tiêu, giải pháp, lộ trình; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, ban, ngành. “Phòng Nội vụ đã tích cực tham mưu UBND huyện về công tác nhân sự, bộ máy khối chính quyền trong việc triển khai sáp nhập các cơ quan. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân địa phương”-ông Biểu khẳng định.
 
Cũng theo ông Biểu, đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18, đến nay, huyện Kông Chro đã hợp nhất việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ như: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Huyện cũng đang hoàn thành đề án Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Ngoài ra, huyện đang tiến hành sắp xếp, sáp nhập một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, mục tiêu trước mắt là sẽ giảm 2 phòng. Hiện trên địa bàn huyện có 112 thôn, làng, tổ dân phố sẽ sắp xếp, sáp nhập lại còn 68 thôn, làng, tổ dân phố.
 
Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện đồng tình cao với chủ trương thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Đ.T
Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện đồng tình cao với chủ trương thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Đ.T
 

 
Ông Phan Văn Trung-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro: Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng vì mục tiêu chung là đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19 trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện thực hiện việc nhập lớp, ghép lớp, sắp xếp các điểm trường và hoàn thành việc sáp nhập 6 trường Tiểu học với 6 trường THCS tại 6 xã trước thềm năm học 2018-2019, qua đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương. Ông Nguyễn Chí Thanh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro-cho biết: Việc thực hiện đề án sáp nhập này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường. Đối với một số cán bộ quản lý dôi dư như Phó Hiệu trưởng của 6 trường Tiểu học và nhân viên phục vụ, Phòng đã tham mưu UBND huyện bố trí việc làm, chức danh phù hợp”-ông Thanh cho biết.
 
Trao đổi với P.V về việc đẩy nhanh tiến độ sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị khối sự nghiệp công lập theo quy định của Trung ương, ông Phan Văn Trung-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-khẳng định: Huyện đã tập trung triển khai tốt các phần việc, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự. Cụ thể, huyện đang triển khai đề án thành lập Trung tâm Văn hóa và Thông tin trên cơ sở sáp nhập Đội Thông tin lưu động của Phòng Văn hóa-Thông tin với Thư viện và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện; hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Đến năm 2019 sẽ hoàn thành việc sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện. Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện đồng tình cao với chủ trương thực hiện các nghị quyết của Trung ương.
 
Minh Nguyễn - Hà Đức 
 
.