.
.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Rơ Mah Giáp:

Kịp thời triển khai nhiệm vụ ngay sau đại hội cấp huyện

Thứ Hai, 10/09/2018, 13:16 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023. P.V Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc phỏng vấn ông RƠ MAH GIÁP-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh về kết quả đạt được trong công tác tổ chức đại hội cũng như những nhiệm vụ của Hội ND cấp huyện trong thời gian tới.
 
 
* P.V: Ông có thể khái quát kết quả đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội ND cấp huyện?
 
Ông Rơ Mah Giáp. Ảnh: T.N
Ông Rơ Mah Giáp. Ảnh: T.N
- Ông RƠ MAH GIÁP: Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội ND Việt Nam, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp để triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp mình.
 
Đến nay, Hội ND 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo chính trị trình đại hội đã phản ánh đầy đủ thực tiễn hoạt động công tác Hội, chỉ ra những mặt hạn chế và rút ra được những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, ở kỳ đại hội này, đội ngũ cán bộ Hội ND cấp xã, huyện được bổ sung lực lượng trẻ, nâng cao trình độ học vấn và lý luận chính trị. Đây là điều kiện tốt cho công tác Hội và phong trào ND những năm tới.
 
* P.V: Ông có thể đề cập rõ hơn về nhân sự đại hội cấp huyện?
 
- Ông RƠ MAH GIÁP: Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 bảo đảm cơ cấu, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định với 413 người (khuyết 6 ủy viên). Trong đó, tỷ lệ nữ là 26,63%, dân tộc thiểu số 30,99%; trình độ học vấn THCS chiếm 9,44% và THPT chiếm 90,56%; chuyên môn trung cấp chiếm 36,31%, cao đẳng và đại học 50,36%, trên đại học 8,47%. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp chiếm 56,65%, cao cấp chiếm 16,94%. Bên cạnh đó, có 10 người là ND sản xuất kinh doanh giỏi, 8 người trong các doanh nghiệp, có 23 người là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 123 người là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã, phường, thị trấn; 25 người là đại biểu HĐND cấp huyện và 134 người là đại biểu HĐND cấp xã...
 
Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện tổng cộng là 110 người (khuyết 1) đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, uy tín, năng lực, trình độ; đồng thời bầu 17 Chủ tịch Hội ND cấp huyện. Trong đó, nam chiếm 76,47%, nữ 23,53%, dân tộc thiểu số 41,17%, trình độ học vấn THPT chiếm 100%, chuyên môn trung cấp chiếm 5,88%, cao đẳng và đại học 88,24%, trên đại học 5,88%; trình độ lý luận chính trị trung cấp 17,64% và cao cấp 70,58%...
 
Trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội Nông dân. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội Nông dân. Ảnh: T.N
 
* P.V: Sau đại hội, nhiệm vụ công tác mà Hội ND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung là gì, thưa ông?
 
- Ông RƠ MAH GIÁP: Ban Chấp hành Hội ND các cấp cần làm tốt công tác bàn giao giữa Ban Chấp hành cũ và mới, kịp thời đi vào vận hành ngay công việc. Đồng thời, Ban Chấp hành mới kịp thời xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành trong 5 năm (2018-2023). Bên cạnh đó, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, gắn với thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; sắp xếp lại các chi, tổ Hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và 7 (khóa XII), chương trình thực hiện nghị quyết của cấp ủy địa phương.
 
Hội ND cấp huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cùng cấp và Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chi, tổ hội; phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Trung ương Hội ND Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ Hội.  
 
Mặt khác, Ban Chấp hành các cấp tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019. Trước mắt là chăm lo công tác phát triển hội viên mới, tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên, ND hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của Hội. Vận động ND các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương để có thu nhập ổn định. Đồng thời, tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh.
 
Ngoài ra, các cấp Hội phát động các phong trào thi đua, có những việc làm và công trình ý nghĩa lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội Hội ND Việt Nam lần thứ VII.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!
 
Thanh Nhật (thực hiện)
.