.

Người dân Gia Lai kỳ vọng về đổi mới công tác cán bộ

Thứ Ba, 08/05/2018, 08:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Hôm qua (7-5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này bàn bạc và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có công tác cán bộ. Phóng viên Báo Gia Lai ghi nhận một số ý kiến của cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh về vấn đề này.

* Ông ĐỖ VĂN LUÂN-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai:

 

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đảng ta xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng cũng từ đội ngũ cán bộ. Tổng Bí thư yêu cầu phải chỉ ra khâu đột phá là khâu nào, đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ, khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền” hay “thân quen, cánh hẩu”... Đảng tiếp tục bàn về chiến lược công tác cán bộ lúc này là rất đúng, rất kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Theo tôi, Hội nghị Trung ương 7 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân cả nước. Đồng thời, nghị quyết Hội nghị được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, mạnh mẽ, toàn diện và triệt để, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự xứng tầm với nhiệm vụ, xây dựng đất nước phát triển vững mạnh toàn diện.  

* Bà TRẦN THỊ HỒNG NGUYỆT-Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất, TP. Pleiku:

 

Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được các cấp, các ngành chú trọng. Tuy nhiên thực tế ở các xã, phường, thị trấn, đội ngũ cán bộ cơ sở nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, các khâu trong công tác cán bộ, một số nơi còn biểu hiện bất cập và hạn chế. Một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở bản lĩnh chính trị chưa thật sự vững vàng trước khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương, chưa thật sự tiền phong gương mẫu, gần dân và vì dân nên làm giảm niềm tin của nhân dân...

Tôi hy vọng, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về chiến lược công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển, điều động cán bộ... Tôi cũng mong Trung ương ban hành kịp thời nghị quyết thúc đẩy chính sách cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo cuộc sống, tham gia công tác xã hội; quan tâm giải quyết chế độ chính sách phù hợp hơn cho viên chức sự nghiệp trên các lĩnh vực, cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn...

* Ông TRƯƠNG VĂN SỞ-cán bộ hưu trí phường Ia Kring, TP. Pleiku:

 

Công tác cán bộ là một mắt xích quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Đảng ta luôn chú trọng công tác này. Tuy nhiên trên thực tế, bên cạnh những thành quả đạt được, công tác cán bộ vẫn còn những bất cập, hạn chế, nhất là trong quy hoạch và sử dụng cán bộ. Rất nhiều trường hợp cán bộ nằm trong quy hoạch, có năng lực, dũng cảm, nói thẳng, nói thật nhưng thường ít được quan tâm xem xét sắp xếp bố trí tương xứng... Do vậy, nội dung trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 7 đưa ra bàn bạc kỳ này là rất cần thiết.

Chúng tôi kỳ vọng Trung ương làm thật sâu, thật chắc những vấn đề mang tầm chiến lược trong công tác cán bộ nói chung, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới. Cần đặc biệt quan tâm quy hoạch và bố trí sử dụng những cán bộ, đảng viên nhiệt tình, trung thành với Đảng, có năng lực và đạo đức tốt, dám làm, dám nói, dám chịu. Đặc biệt, phải triệt để chống tiêu cực, tham nhũng, loại bỏ những cán bộ thiếu phẩm chất đạo đức và năng lực ra khỏi bộ máy. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc điều tra, xét xử nghiêm minh đối với những vụ việc liên quan đến cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp cao có sai phạm, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

* Ông NGUYỄN VĂN NGỌC-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa:

 

Tôi rất tin tưởng vào thành công ở Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Là doanh nghiệp, chúng tôi rất quan tâm đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực kinh tế. Bởi trong bối cảnh hiện nay, kinh tế chính là một mặt trận lớn, kinh tế mạnh thì đất nước mới vững mạnh trên trường quốc tế. Ngoài có đạo đức tốt, cán bộ trên mặt trận kinh tế phải là những người giỏi thật sự, tinh thông nghiệp vụ, tham mưu giúp Đảng và Nhà nước xây dựng cơ chế và chính sách phù hợp, tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động, cạnh tranh, có giải pháp phù hợp giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Thanh Nhật (thực hiện)
 

.