.

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Theo ông Lê Ngọc Quý-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Ia Grai, những năm qua, bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ia Grai đã chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, xây dựng thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở, gắn thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa với các phong trào thi đua yêu nước...

 

Huyện Ia Grai chú trọng xây dựng công sở văn hóa gắn với cải cách hành chính.             Ảnh: L.T
Huyện Ia Grai chú trọng xây dựng công sở văn hóa gắn với cải cách hành chính. Ảnh: L.T

Cũng theo ông Quý, các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã, thị trấn đã triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chức trách được giao, nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ... Bên cạnh đó, cấp ủy và chính quyền các cấp của huyện chú trọng thực hiện công tác dân vận khéo thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các nội dung quy định của phong trào xây dựng đời sống văn hóa, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các phong trào thi đua lao động, sáng tạo trên địa bàn huyện cũng được phát động mạnh mẽ, đều khắp ở các lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: “Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai hiệu quả. Phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, phối hợp làm thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách. Từ các nguồn lực hỗ trợ cùng kinh phí của Nhà nước, riêng năm 2017, toàn huyện đã xây dựng và sửa chữa được 127 căn nhà cho gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn còn huy động hơn 1.600 ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch đề ra”.

 

 Ảnh: L.T
Ảnh: L.T

Bên cạnh đó, nhiều phong trào khác đã và đang được các ngành, đoàn thể của huyện duy trì thường xuyên. Cụ thể, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thực hiện phong trào phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đoàn Thanh niên huyện chú trọng việc giáo dục pháp luật cho thanh-thiếu niên, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lồng ghép phong trào xây dựng đời sống văn hóa với việc tuyên truyền, hướng dẫn hội viên làm kinh tế, chăm sóc gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan, phòng-chống các tệ nạn xã hội, xây dựng quỹ tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo. Hội Nông dân huyện tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, gắn với thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”, tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, hội viên nông dân đã đóng góp được hơn 2 tỷ đồng, hiến tặng 2.300 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng văn hóa ở cơ sở.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư; phát huy tốt vai trò các tổ hòa giải trong việc giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, làng, tổ dân phố. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, kết hợp các nguồn ủng hộ khác đã xây dựng được hơn 300 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xóa bỏ những hủ tục trong ma chay, cưới hỏi, khơi dậy các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc...   

Ông Lý Kỳ Chung-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Ia Grai, cho biết: “Sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tăng cường hiệu quả thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cùng  các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa việc tổ chức hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao hàng năm... Đến nay, toàn huyện có gần 70 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 132 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và 17.533 gia đình văn hóa. Kết quả ấy góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của huyện”.

Lương Thanh

.