.

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thị xã Ayun Pa luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Nhờ đó, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thị xã đã có sự đổi thay tích cực.

Nhiều năm qua, phường Sông Bờ được xem là một trong những địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc. Không chỉ tập trung chỉ đạo bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, phường Sông Bờ còn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

 

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Ayun Pa đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi. Ảnh: internet
Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Ayun Pa đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi. Ảnh: internet

Ông Ksor Ploanh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Bờ, cho biết: “Chúng tôi luôn coi trọng việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là các DTTS. Đảng bộ và chính quyền phường luôn quan tâm đến công tác dân tộc, cụ thể hóa và vận dụng tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư hỗ trợ các thôn đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Bằng nguồn vốn của các chương trình, dự án, đến nay, hầu hết các trường học, trạm y tế trên địa bàn phường đã được xây dựng kiên cố, khang trang; 100% số hộ được sử dụng điện và nước sạch sinh hoạt; đời sống tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên rõ rệt”.

Không chỉ phường Sông Bờ, hầu hết các xã, phường của thị xã Ayun Pa đều có đồng bào DTTS sinh sống. Xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác này. Nhờ đó, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS đã có sự đổi thay tích cực, đời sống của người dân được nâng cao. Trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chính sách dân tộc, thị xã Ayun Pa luôn đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đồng thời xác định đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Ksor Yă-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, cho biết: Những năm qua, thị xã đã giải ngân hàng chục tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách đầu tư vào vùng đồng bào DTTS, trong đó đáng kể là Chương trình 135 và Chương trình 167. Thực hiện 2 chương trình này, thị xã Ayun Pa đã xây dựng 34 nhà sinh hoạt cộng đồng, làm hàng chục cây số đường giao thông nông thôn, cấp hàng chục con bò giống, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho bà con vùng đồng bào DTTS còn khó khăn. Một trong những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc của thị xã thời gian qua là việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn như thực hiện Chương trình 168 của Chính phủ cấp các mặt hàng cho không và hàng trợ cước, trợ giá cho đồng bào DTTS. Đặc biệt, Chương trình 135 giai đoạn II được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và thực hiện đúng đối tượng.

Ngoài việc chỉ đạo thực hiện triệt để các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Trung ương, của tỉnh qua từng giai đoạn, thị xã Ayun Pa còn ban hành một số chủ trương và triển khai hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS vùng khó khăn của thị xã. Công tác xóa đói giảm nghèo được cả hệ thống chính trị tập trung chăm lo, triển khai liên tục, rộng khắp bằng nhiều giải pháp cụ thể và đạt được những kết quả đáng kể.

Được sự quan tâm, đầu tư của tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở, đến nay, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 4 xã vùng đồng bào DTTS cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Đến cuối năm 2017, Ia Rtô là xã đầu tiên của thị xã Ayun Pa đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại gồm: Ia Rbol đạt 12/19 tiêu chí, Chư Băh đạt 11/19 tiêu chí và Ia Sao đạt 10/19 tiêu chí. Nhìn chung, hạ tầng kinh tế-xã hội các xã nói trên đã được cải thiện một bước; hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; diện mạo nông thôn mới từng bước thay đổi; đồng bào DTTS đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn.

Ông Ksor Yă cho biết thêm: “Tuy đã đạt được những thành tựu nhất định, song quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở thị xã Ayun Pa vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào DTTS còn chậm; đời sống của một số bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là số hộ đồng bào DTTS sống bằng nghề nông nhưng diện tích đất sản xuất còn ít. Bên cạnh đó, bộ máy làm công tác dân tộc chưa kiện toàn được đến cấp cơ sở, năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc còn bộc lộ nhiều hạn chế”.

Ái Nghĩa

.