.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Mặt trận

Thứ Ba, 27/02/2018, 14:55 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 27-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

 Đầu cầu trực tuyến tại Gia Lai. Ảnh: T.N
Đầu cầu trực tuyến tại Gia Lai. Ảnh: T.N

 

Hội nghị do ông Trần Thanh Mẫn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ các ban chuyên môn của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các tổ chức thành viên, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh...

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt nội dung các chuyên đề gồm: Đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo, định hướng công tác Mặt trận năm 2018 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch trọng tâm công tác dân chủ-pháp luật năm 2018, hướng dẫn hoạt động trọng tâm công tác phong trào năm 2018, hướng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, quán triệt và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018, hướng dẫn công tác đối ngoại - kiều bào năm 2018 và chương trình hành động về phòng chống tham nhũng, cùng một số nội dung liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Năm 2018 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2014-2019, để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 vào năm 2019. Đồng thời, cũng là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Bên cạnh đó, trước các yêu cầu nhiều nhiệm vụ mới của công tác Mặt trận, việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp những vấn đề cơ bản và những vấn đề mới, những vấn đề cần tiếp tục triển khai...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, với mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp triển khai hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Sau tập huấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương kịp thời cụ thể hóa các chương trình hành động mới, sát thực tiễn địa phương, qua đó phát huy tốt vai trò mặt trận đại diện cho nhân dân, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, việc thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác Mặt trận.

Thanh Nhật

.