.

Chú trọng xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Thứ Năm, 01/02/2018, 07:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đưa các chỉ tiêu về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối. Đồng thời, tiến hành khảo sát số lượng doanh nghiệp ở các khu công nghiệp và trên địa bàn TP. Pleiku để tiến hành thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể. Nhờ vậy, công tác Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Chi bộ Công ty TNHH Trung Kiên hiện có 20 đảng viên. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ thường xuyên nêu tên những tập thể, cá nhân điển hình về giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Từ những gương điển hình được tuyên dương hàng tháng đã làm cho phong trào thi đua trong chi bộ và doanh nghiệp sôi nổi hơn.

 

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai. Ảnh: V.H
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai. Ảnh: V.H

Còn tại chi bộ Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, do chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên nên trong mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy chi bộ đều mời lãnh đạo doanh nghiệp đến dự. Khi tham dự các buổi sinh hoạt, lãnh đạo doanh nghiệp đã thông báo tình hình hoạt động và định hướng sản xuất kinh doanh của đơn vị trong từng thời điểm cụ thể. Từ việc làm này, đảng viên có thể tham gia góp ý với lãnh đạo doanh nghiệp cũng như vận động cán bộ, công nhân viên và các tổ chức đoàn thể tích cực lao động sản xuất theo đúng định hướng của công ty đề ra.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 59 tổ chức cơ sở Đảng với 2.085 đảng viên. Trong đó, khối doanh nghiệp tư nhân có 33 tổ chức cơ sở Đảng (25 tổ chức cơ sở Đảng trong các công ty cổ phần, 8 tổ chức Đảng trong các công ty TNHH) với 746 đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập 8 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân (gồm 1 Đảng bộ và 7 chi bộ cơ sở); đồng thời kết nạp 126 đảng viên mới trong các doanh nghiệp tư nhân. Theo kết quả phân loại đảng viên và tổ chức Đảng năm 2017, trong 33 tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 5%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm hơn 27%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Qua đánh giá, nhiều cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân đã từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong các hoạt động của doanh nghiệp. Một số đảng viên tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị. Nhiều nơi, chi bộ Đảng, đoàn thể hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết các tranh chấp; tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có chi bộ Đảng, Công đoàn vững mạnh thì nơi đó an ninh trật tự ổn định, sản xuất phát triển, kinh doanh bền vững.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là bởi đa số doanh nghiệp ở tỉnh ta có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; ở một số nơi, cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo; ý thức phấn đấu, thái độ chính trị của một bộ phận người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân chưa cao. Để giải quyết vấn đề này, thời gian tới, cấp ủy Đảng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức Đảng.

Nói về những giải pháp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tư nhân thời gian tới, ông Phạm Nhơn-Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Đảng ủy khối sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên đồng hành cùng việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để củng cố niềm tin của chủ doanh nghiệp đối với tổ chức Đảng. Tiếp tục chia sẻ những khó khăn và tháo gỡ vướng mắc cùng các doanh nghiệp để họ hiểu được vai trò của tổ chức Đảng cũng như các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân.

Vĩnh Hoàng

.