.

Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên

Thứ Tư, 19/04/2017, 06:51 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 18-4, Cụm thi đua số 7 các Trường Chính trị khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên”. Tham dự Hội thảo có các Tiến sĩ, thạc sĩ là đại diện lãnh đạo của trường Chính trị 5 tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.
 

Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh

Theo đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường thì cơ bản hiện nay hệ thống cơ sở đào tạo lý luận chính trị của các trường được cũng cố, phát triển; số lượng cán bộ được đào tạo lý luận chính trị tăng nhanh; nội dung, chương trình đào tạo bước đầu được đổi mới; đội ngũ giảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng… Trên cơ sở đó, trong những năm qua, các trường Chính trị của 5 tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở cấp huyện đã tổ chức được cho gần 15.000 người là cán bộ, công chức được đào tạo trình độ lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công tác đào tạo của các trường vẫn còn một số hạn chế như: Việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với nâng cao chất lượng; Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới; thiếu sự liên thông giữa các cấp học, các hệ thống đào tạo dẫn đến việc cán bộ phải học nhiều lần một chuyên đề, học phần… Từ những tồn tại, hạn chế trên, Hội thảo khoa học lần này của các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên hiện nay, làm rõ thực trạng và đề ra giải pháp. Trao đổi về công tác quản lý và chủ nhiệm lớp tại các trường. Vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tính tích cực, sáng tạo của học viên trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. Những yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu khoa học của các trường chính trị tỉnh hiện nay…

Tại Hội thảo, ngoài việc được nghe 6 tham luận của các trường Chính trị trong khu vực, các đại biểu cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, với nhiều điểm mới, sáng tạo và đầy tâm huyết về phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên. Đây là cơ sở để các trường chính trị trong khu vực đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần giúp các địa phương có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ về nhận thức, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay.

Lê Anh

.