.

(GLO))- Những năm qua, Đảng ủy xã Chư Á luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chư Á khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên hàng năm, gắn với việc đăng ký xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đưa chỉ tiêu phát triển kết nạp đảng viên vào tiêu chí đánh giá, phân loại bình xét khen thưởng chi bộ hàng năm.

 Đảng ủy xã Chư Á khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu về công tác xây dựng Đảng.                          Ảnh: T.N
Đảng ủy xã Chư Á khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Tính từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đến nay, Đảng bộ xã Chư Á đã kết nạp được 11 đảng viên mới. Trong 3 năm gần đây, Đảng bộ xã đã kết nạp được 7 đảng viên là người có đạo. Đến nay, toàn Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc, 14/14 thôn làng có chi bộ độc lập với 113 đảng viên, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 22%, tôn giáo chiếm 16%, nữ chiếm 38%, đoàn viên thanh niên chiếm 16%, giáo viên chiếm 25,6%...

Trao đổi với P.V, Bí thư chi bộ làng Nha Hyơn Phạm Thị Thuận cho biết: “Để làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhận thức và giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền cho gia đình tạo điều kiện giúp quần chúng tích cực phấn đấu để trở thành đảng viên”.

Tìm hiểu thực tế tại địa phương, chúng tôi được biết, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên của Đảng bộ xã Chư Á có những mặt khó khăn. Ông Đinh Ứt-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trăn trở: “Địa bàn xã Chư Á đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn còn thấp, nhiều quần chúng ưu tú chưa hoàn thành chương trình THCS. Trong khi đó, theo Quy định số 45-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì người vào Đảng phải có trình độ học vấn tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên. Do vậy, nhiều trường hợp không đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận thanh niên dân tộc thiểu số về động cơ phấn đấu vào Đảng còn hạn chế”.

Để thực hiện chỉ tiêu kết nạp 40 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy xã Chư Á Nguyễn Đình Lâm cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục, nguyên tắc kết nạp Đảng theo quy định. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện phấn đấu, qua đó phát hiện tạo nguồn, bồi dưỡng để phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, xã phối hợp mở các lớp bổ túc văn hóa cho đoàn viên, hội viên để đảm bảo về trình độ học vấn khi làm hồ sơ đề nghị kết nạp vào Đảng.

Thanh Nhật

.